Rit.
Credimus, credimus in unum Deum,
Patrem, Filium et Spiritum Sanctum.
Credimus, credimus cum Ecclesia,
Sponsa Christi et Lumen gentium.

 

 1. Credimus in Deum, absolute unus est,
  in essentia sua et omnipotentia,
  et in sua scientia, in sua providentia,
  in sua voluntate et caritate.
 1. Credimus in Dominum nostrum Iesum Christum,
  qui est Filius Dei, Verbum aeternum,
  natus ex Patre ante omnia saecula,
  consubstantialis, aequalis Patri.
 1. Credimus in Christum, Agnus Dei,
  mortuus est pro nobis, Cruci affixus
  redemptionis sanguine salutem afferens.
  Tertia die resurrexit.
 1. Credimus in Dominum, qui annuntiavit Regnum,
  efficiens ut Patrem nos cognosceremus,
  et mandatum dedit nos ut diligeremus invicem
  quemadmodum Christus dilexit nos.
 1. Credimus in Spiritum, qui a Christo missus est,
  ipse illuminat, vivificat, tuetur et regit Ecclesiam,
  cuius membra purificat
  dummodo gratiam ne aversentur.
 1. Credimus Ecclesiam, unam et catholicam,
  sanctam, apostolicam a Christo aedificatam,
  Christi corpus mysticum,
  populus Dei in terris peregrinans, una cum Petro.
 1. Credimus Ecclesiam, unam fide et cultu,
  necessariam esse ad salutem hominum.
  Christus enim unus est Mediator salutis
  qui in corpore suo praesens nobis fit.

  Benedictus Deus Sanctus, Sanctus, Sanctus. Amen.

 

Rit. Crediamo, crediamo in un solo Dio,
Padre, Figlio e Spirito Santo.
Crediamo, crediamo insieme alla Chiesa,
Sposa di Cristo e Luce delle genti.

 

 1. Crediamo in Dio, che è assolutamente uno,
  nella sua essenza ed onnipotenza,
  nella sua scienza infinita, nella sua provvidenza,
  nella sua volontà e nel suo amore.
 1. Crediamo nel Signore nostro Gesù Cristo,
  che è Figlio di Dio, Verbo eterno,
  nato dal Padre prima di tutti i secoli,
  consustanziale, eguale pertanto al Padre.
 1. Crediamo in Cristo, Agnello di Dio,
  morto per noi, appeso alla Croce
  portando la salvezza per mezzo del sangue di redenzione.
  Il terzo giorno è risorto.
 1. Crediamo nel Signore, che annunciò il Regno,
  operando perché noi conoscessimo il Padre,
  e ci ha comandato di amarci gli uni gli altri
  come Cristo ci amò.
 1. Crediamo nello Spirito, che è stato inviato da Cristo,
  egli illumina, vivifica, protegge e guida la Chiesa,
  purifica le sue membra
  purché non fuggano la sua grazia.
 1. Crediamo la Chiesa, una e cattolica,
  santa, apostolica, edificata da Cristo,
  corpo mistico di Cristo, popolo di Dio pellegrinante sulla terra,
  una sola cosa con il Successore di Pietro.
 1. Crediamo la Chiesa, una nella fede e nel culto,
  che è necessaria per la salvezza degli uomini,
  perché Cristo, che è il solo Mediatore di salvezza,
  si rende presente a noi nel suo corpo.

 Benedetto sia Dio Santo, Santo, Santo. Amen.